The stars : a new way to see them /

A beginner's comprehensive guide to the stars, presenting the constellations in shapes that correspond sensibly to their names. Includes forty charts of the skies through the seasons.

Lưu vào:
Tác giả chính: Rey, H. A. 1898-1977.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston : Houghton Mifflin, 2008.
Phiên bản:2nd ed.
Chủ đề:
Sao
Truy cập trực tuyến:Table of contents only
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

Table of contents only

Thư viện DL:

Call Number: 523.8022/3
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn