Principles of auditing & other assurance services /

Lưu vào:
Tác giả chính: Whittington, Ray, 1948-
Đồng tác giả: Pany, Kurt.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2010.
Phiên bản:17th ed.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thư viện DL:

Call Number: 657/.45
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn