Introduction to econometrics /

Lưu vào:
Tác giả chính: Stock, James H.
Đồng tác giả: Watson, Mark W.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston : Pearson/Addison Wesley, c2007.
Phiên bản:2nd ed.
Series:The Addison-Wesley series in economics
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Table of contents
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

Table of contents

Thư viện DL:

Call Number: 330.01/5195
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn