Corporate governance /

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim, Kenneth A.
Đồng tác giả: Nofsinger, John R., Mohr, Derek J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Boston : Prentice Hall , 2010
Phiên bản:3rd ed.
Series:Prentice Hall finance series.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thư viện DL:

Call Number: 338.7/4
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn