Fisheries biology, assessment and management /

Lưu vào:
Tác giả chính: King, M. G.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Oxford ; Ames, Iowa : Blackwell Pub., c2007.
Phiên bản:2nd ed.
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Table of contents only
Contributor biographical information
Publisher description
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Internet

Table of contents only
Contributor biographical information
Publisher description

Thư viện DL:

Call Number: 639.2
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn