Nghệ thuật tiểu thuyết Sống đọa thác đầy của Mạc Ngôn : Luận văn ThS. Văn học : 60 22 30 /

Làm rõ các vấn đề liên quan tới kết cấu, người tự sự, ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu. Đi sâu khai thác đặc điểm nhân vật và các kiểu nhân vật. Làm rõ nghệ thuật kết cấu thời gian, không gian đó là sự phá vỡ trật tự thời gian, thời gian trong mối quan hệ với không gian, sự đa dạng của không gian. Chỉ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Thị Nhung
Đồng tác giả: Lê, Huy Tiêu, 1935- , (người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHKHXH&NV, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!