Tìm hiểu tính mạch lạc của đoạn văn (trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt) : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ : 5.04.08 /

Trình bày cơ sở lý luận, định nghĩa, đặc trưng, các kiểu tổ chức văn bản. Tìm hiểu tính mạch lạc của đoạn văn trong tiếng Anh và tiếng Việt, vai trò quan trọng của mạch lạc trong đoạn văn. Lý giải các nguyên nhân tạo lỗi từ những đặc điểm của cách tổ chức đoạn văn tiếng Anh và tiếng Việt, từ chương...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Hoàng Lan
Đồng tác giả: Lê, Thế Quế, 1950-, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHKHXH & NV, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!