Nghiên cứu thành phần loài nấm lớn ở Thừa Thiên Huế /

Tiến hành xác định thành phần loài, bổ sung cho danh mục phả hệ nấm lớn ở Việt Nam. Đánh giá tính đa dạng sinh học, đa dạng về sinh thái và giá trị tài nguyên của nấm lớn ở Thừa Thiên Huế. Xác điịnh các loài quý hiếm, loài nguy cấp và loài có tiềm năng lớn trong công nghệ sinh học và kinh tế quốc dâ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Anh
Đồng tác giả: Trần, Đình Nghĩa, (Người hưóng dẫn), Trịnh, Tam Kiệt, 1944-, (Người hướng dẫn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHKHTN, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!