Khảo sát hoạt động chức năng của một số hư từ có nguồn gốc từ tiếng Hán trong tiếng Việt hiện đại : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 /

Nghiên cứu, khảo sát hoạt động chức năng của một số hư từ có nguồn gốc từ tiếng Hán thường dùng trong tiếng Việt nhằm tìm ra những thay đổi ở các mức độ khác nhau của các hư từ này theo hướng Việt hoá. Tìm hiểu xu hướng Việt hoá về ngữ pháp của tiếng Việt đối với ảnh hưởng to lớn của tiếng Hán cũng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Thị Hồng Trung
Đồng tác giả: Hoàng, Trọng Phiến, 1934-, (Người hướng dẫn.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : ĐHKHXH&NV, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!