Trích dẫn APA

Nguyễn, N. Á. (2013). Ngồi khóc trên cây. Tp. Hồ Chí Mình: : [NXB] Trẻ.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Nhật Ánh. Ngồi Khóc Trên Cây. Tp. Hồ Chí Mình: : [NXB] Trẻ, 2013.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Nhật Ánh. Ngồi Khóc Trên Cây. Tp. Hồ Chí Mình: : [NXB] Trẻ, 2013.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.