1
Xuất bản 2001
Chủ đề: '; ...Thiết kế trang Web...
Sách
2
Xuất bản 2000
Chủ đề: '; ...Thiết kế trang Web...
Sách
3
Tác giả Taylor, Richard N., 1952-
Xuất bản 2010
Chủ đề: '; ...Thiết kế phần mềm...
Sách
4
Xuất bản 2000
Chủ đề: '; ...Thiết kế đồ hoạ...
Sách
5
Tác giả Vũ Thanh Quang
Xuất bản 2003
Chủ đề: '; ...Thiết kế robot...
Sách
6
Tác giả Võ, Việt Hùng
Xuất bản 2003
Chủ đề: '; ...Thiết kế mạng...
Sách
7
Tác giả Trần, Thanh Nam
Xuất bản 2004
Chủ đề: '; ...Thiết kế hệ thống...
Sách
8
Tác giả Cấn, Xuân Hoàn
Xuất bản 2005
Chủ đề: '; ...Thiết kế hệ thống...
Sách
9
Tác giả Dương, Chí Thiện
Xuất bản 2006
Chủ đề: '; ...Thiết kế hệ thống...
Sách
10
Tác giả Karl, Holger, 1970-
Xuất bản 2007
Chủ đề: '; ...Thiết kế mạng...
Contributor biographical information
Publisher description
Table of contents only
Sách
11
Tác giả Đỗ, Quốc Thiều
Xuất bản 2012
Chủ đề: '; ...Thiết kế bài giảng...
Sách
12
Tác giả Vahid, Frank.
Xuất bản 2002
Chủ đề: '; ...Thiết kế hệ thống...
Table of contents
Publisher description
Sách
13
Tác giả Wakerly, John F.
Xuất bản 2006
Chủ đề: '; ...Thiết kế...
Sách
14
Tác giả Đồng Văn Hoan
Xuất bản 2003
Chủ đề: '; ...Thiết kế hệ thống...
Sách
15
Tác giả Đặng Thị Thu Hương
Xuất bản 2003
Chủ đề: '; ...Thiết kế cơ sở dữ liệu...
Sách
16
Tác giả Trần, Cát Lâm
Xuất bản 2004
Chủ đề: '; ...Thiết kế hệ thống...
Sách
17
Tác giả Lê, Trung Hưng
Xuất bản 2006
Chủ đề: '; ...Thiết kế...
Sách
18
Tác giả Nguyễn, Tài Sơn
Xuất bản 2003
Chủ đề: '; ...Thiết kế tối ưu...
Sách
19
Tác giả Welling, Luke, 1972-
Xuất bản 2008
Chủ đề: '; ...Thiết kế trang Web...
Table of contents only
Sách