1
Serial
2
Tác giả Dixon, Robert M. W.
Xuất bản 2010
Sách
3
Xuất bản 2003
Serial
4
Tác giả Babbie, Earl
Xuất bản 2010
Sách
5
Xuất bản 2010
Sách
6
Tác giả Gillen, Christopher M.
Xuất bản 2007
Sách
7
Tác giả Babbie, Earl
Xuất bản 2011
Sách