1
Tác giả Palepu, Krishna G., 1954-
Xuất bản 2008
Sách
2
Tác giả Deresky, Helen
Xuất bản 2011
Sách
3
Tác giả Chesbrough, Henry William.
Xuất bản 2006
Sách
4
Tác giả Kerzner, Harold.
Xuất bản 2009
Sách