1
Xuất bản 1986
Serial
2
Xuất bản 1993
Serial
3
Tác giả Anderson, Robert S. 1952-
Xuất bản 2010
Table of contents
Sách
4
Tác giả Wirthmann, Alfred, 1927-
Xuất bản 2010
Publisher description
Table of contents only
Sách
5
Tác giả Ritter, Dale F.
Xuất bản 2011
Sách
6
Xuất bản 2001
Serial
7
Xuất bản 1999
Serial
8
9
Xuất bản 2009
Sách
10
Tác giả Keller, Edward A., 1942-
Xuất bản 2008
Table of contents only
Sách
11
Tác giả Sharma, Vijay Kumar, 1944-
Xuất bản 2010
Sách
12
Tác giả Davidson-Arnott, R.
Xuất bản 2010
Inhaltsverzeichnis
Sách
13
Tác giả Ford, Andrew
Xuất bản 2010
Sách
14
Tác giả Nonner, Johannes C., 1948-
Xuất bản 2010
Sách