Trích dẫn APA

Nam, K. V. (2017). Hướng dẫn sử dụng Phân hệ OPAC - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16. D&L.

Chicago Style Citation

Nam, Koha Việt. Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Hệ OPAC - Phần Mềm Quản Trị Thư Viện Tích Hợp Koha 3.16. D&L, 2017.

Trích dẫn MLA

Nam, Koha Việt. Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Hệ OPAC - Phần Mềm Quản Trị Thư Viện Tích Hợp Koha 3.16. D&L, 2017.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.