Phương pháp phân tích Đất - Nước - Phân bón - Cây trồng /

Cung cấp các phương pháp phân tích Đất-Nước-Cây trồng-Phân bón thường được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm ở Việt nam và Thế giới. Sách gồm 4 phần là tài liệu học tập cho sinh viên các chuyên nghành sinh học, khoa học đất, môi trường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Khoa, 1942-
Đồng tác giả: Lê, Đức, 1947-, Nguyễn, Xuân Cự, 1952-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : H. : Giáo dục, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!