Trích dẫn APA

Alred, G. J., Brusaw, C. T., & Oliu, W. E. (2009). The business writer's handbook (9th ed.). New York: St. Martin's Press.

Chicago Style Citation

Alred, Gerald J., Charles T. Brusaw, and Walter E. Oliu. The Business Writer's Handbook. 9th ed. New York: St. Martin's Press, 2009.

Trích dẫn MLA

Alred, Gerald J., Charles T. Brusaw, and Walter E. Oliu. The Business Writer's Handbook. 9th ed. New York: St. Martin's Press, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.