Tác giả: Tạ, Văn Đĩnh, 1933-

Toán học cao cấp.
Hướng dẫn giải bài tập toán giải tích : Dùng cho học sinh đại học kĩ thuật tại chức /
Toán học cao cấp : T.3: Phép tính giải tích nhiều biến số /
Bài tập toán cao cấp.
Toán học cao cấp.
Toán học cao cấp.
Bài tập toán cao cấp.
Bài tập toán cao cấp : T.3: Phép tính giải tích nhiều biến số /
Hướng dẫn giải bài tập toán giải tích : Giáo trình dùng cho ĐHKT /