Tác giả: Nguyễn, Viết Kính,

Cơ sở vật lý.
Mô hình và cấu trúc mạng thế hệ sau NGN và lộ trình chuyển đổi /
Xây dựng mạng ADSL tại Hà Nội /
Khử ICI cho hệ thống thông tin di dộng dùng OFDM /
Điều chế mã hoá mạng lưới và ứng dụng trong truyền dẫn với kênh RAYLEIGH : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử viễn thông: 2.07.00 /
Nghiên cứu giao thức điều khiển thiết bị trong ngôi nhà thông minh : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00 /
Tìm hiểu về tổng xuyên nhiễu hỗn hợp trong hệ xDSL : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00 /
Phân bố BIT cho OFDM : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00 /