Tác giả: Nguyễn, Bá Diến, 1956-,

Giáo trình tư pháp quốc tế /
Các vùng biển Việt Nam: Chế độ pháp lý và việc phân định /
Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật hàng hải Việt Nam : Luận án TS Luật: 5.05.01 /
Về hợp đồng mua bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài theo pháp luật Việt Nam /
Chế định trách nhiệm vật chất của hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo pháp luật thương mại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 6 01 05 /
Khai thác chung trong luật biển quốc tế và thực tiễn trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng /
Pháp luật Việt Nam về bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu trong lĩnh vực hàng hải /
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế /
Bảo hiểm thân tàu trong thương mại hàng hải so sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước trên thế giới /
Pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hàng hải : Luận văn ThS Luật: 5.05.12 /
Thừa kế theo di chúc trong Bộ Luật Dân sự nước CHND Lào : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30 /
Thừa kế theo di chúc theo Bộ luật Dân sự nước CHDCND Lào : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30 /