Tác giả: Nguyễn, Đình Triệu, 1940-

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ /
Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hoá học /
Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học /
Câu hỏi và bài tập các phương pháp phổ vật lý /
Hoá học hữu cơ : lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm.
Các phương pháp phổ ứng dụng trong hoá học hữu cơ : P. 1: Cơ sở lý thuyết /
Các phương pháp phổ ứng dụng trong hoá học hữu cơ : P. 2: Bài tập ứng dụng phổ; P. 3: Băng tra cứu /
Các phương pháp phổ ứng dụng trong hoá học hữu cơ : P. 1: Cơ sở lý thuyết /
Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hoá học : Giáo trình cao học ngành Hoá /
Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hoá học : Giáo trình dùng cho sinh viên năm thứ tư ngành Hoá /