Tác giả: Lương, Duyên Bình, 1934-

Vật lý đại cương : dùng cho học sinh các trường đại học kỹ thuật. Soạn theo chương trình đã được Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp duyệt.
Bài tập vật lý đại cương : dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình, thuỷ lợi, giao thông vận tải.
Bài tập vật lý đại cương : dùng cho các trường học các khối công nghiệp, công trình thuỷ lợi, giao thông vận tải.
Bài tập vật lý đại cương : dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình thuỷ lợi, giao thông vận tải.
Vật lý đại cương : Cơ nhiệt, giáo trình cho khối Đại học kỹ thuật.
Vật lý đại cương : dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp.
Vật lý đại cương : Giáo trình cho Đại học kỹ thuật.
Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí.
Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí.
Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí.
Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí.
Vật lí đại cương : dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp.
Vật lí đại cương : dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp.
Bài tập vật lí đại cương : dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải.
Vật lí đại cương. dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp /
Bài tập vật lí đại cương. Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình, thuỷ lợi, giao thông vận tải /
Bài tập vật lý đại cương.
Bài tập vật lý đại cương.
Bài tập vật lý đại cương.
Bài tập Vật lý đại cương : T.1: Cơ - Nhiệt; Dùng cho các trường ĐH các khối Công nghiệp, Công trình, Thuỷ lợi, Giao thông vận tải /