Tác giả: Hà,Quang Thụy, 1952-,

Một số giải pháp cho bài toán tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu HYPERTEXT /
Khai phá song song luật kết hợp mờ /
Công nghệ mạng tích cực và ứng dụng trong việc giải quyết bài toán tác nghiệp quản lý sản xuất chương trình truyền hình /
Khai phá luật theo tiếp cận tập thô /
Phương pháp biểu diễn ngữ nghĩa lân cận siêu liên kết trong máy tìm kiếm VietSeek /
Học mạng nơron theo mô hình SOM và ứng dụng trong bài toán quản lý khách hàng vay vốn ngân hàng /
Phát hiện luật và tiền xử lý dữ liệu theo tiếp cận tập thô và ứng dụng Rosetta phát hiện luật trong bài toán xử lý dữ liệu xuất nhập cảnh /
Phát hiện quan hệ ngữ nghĩa nguyên nhân - kết quả từ các văn bản /