Định dạng: Other

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin cá nhân của các thành viên trong Dspace
Những thư viện đẹp trên thế giới
Giới thiệu chi tiết phần mềm Koha
Giải pháp quản trị thư viện tổng thể