Định dạng: Dataset

Hướng dẫn Việt hóa phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.12
Hướng dẫn phân hệ bạn đọc
Bộ việt hóa Dspace
Hướng dẫn phục hồi dữ liệu đã ẩn theo lô
Hướng dẫn sửa tài liệu
Hướng dẫn xóa, ẩn, khôi phục dữ liệu
Hướng dẫn ẩn dữ liệu theo lô
Hướng dẫn xuất dữ liệu trong Dspace
Hướng dẫn kiểm duyệt tài liệu trên dspace
Hướng dẫn tạo báo cáo thống kê trong dspace
Hướng dẫn nhập siêu dữ liệu theo lô
Hướng dẫn xử lý yêu cầu tài liệu của bạn đọc
Hướng dẫn biên mục tài liệu trong Dspace
Hướng dẫn nhập dữ liệu theo lô
Hướng dẫn xóa dữ liệu theo lô