Định dạng: Article

Hướng dẫn chuyển tài liệu từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác trong dspace
Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, cơ hội lý tưởng cho các thư viện Việt Nam
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Koha tại Trung tâm Học liệu Đại học Quảng Bình
Học liệu mở và hướng phát triển tài nguyên số tại các thư viện đại học Việt Nam
Open Education Resources and Open Education
Ứng dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở koha giải pháp tốt cho hệ thống thư viện đại học, cao đẳng ở Việt Nam
Giới thiệu phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace
Giải pháp quản trị thư viện tích hợp Koha
Giới thiệu tổng quan hệ thống phần mềm dựa trên các nền tảng nguồn mở
Giới thiệu về phẩm mềm Sierra